Hvem er Jette Rasmussen?

Uddanner fremtidens ejerledere
Jette Rasmussen blev kåret som Årets Nordjyske Erhvervskvinde 2007, fordi hun bærer en del af æren for, at det går nordjyske iværksættere så godt. Siden 1996 har hun uddannet iværksættere til at klare sig som selvstændige erhvervsdrivende. De seneste år har 300-500 iværksættere og ejerledere hvert år benyttet sig af Infolink Kursers kursusforløb, som på en kompetent og jordnær måde ruster dem til fremtiden.

Handling bag ordene
Jette Rasmussen har desuden sat sine fingeraftryk på den generelle erhvervsfremme i Nordjylland. Jette sætter pris på at netværke med alle - ingen går forgæves til hende, hvad enten det drejer sig om at afprøve ideer eller komme videre og få sat handling bag ordene. Ingen idé er for vild, og ingen drøm er for stor.

Ildsjæl med sparringspartnere
Jette Rasmussen er en ildsjæl. Hun har en professionel tilgang til tingene og har altid både hjerte og forstand med i alt, hvad hun foretager sig. Jette har benyttet mentorer og sparringspartnere undervejs i hele sit karriereforløb. I dag er Jette Rasmussen selv mentor og sparringspartner. Hun har således givet sparring og vejledning til over 3.000 iværksættere og selvstændige.

Bestyrelsesposter
Jette Rasmussen er aktiv i bestyrelsesarbejde og beklæder poster i bestyrelserne hos Elsa og Bent Rasmussen A/S og Hørby Mink A/S. Hun er desuden medlem af en lang række foreninger og erfa-netværk.

Ved siden af at drive egen virksomhed opnår hun løbende efteruddannelser ved hjælp af faglitteratur, møder, kurser og sparringssamtaler. Emnerne spænder bredt: Ledelse og organisation, innovation og kreativitet, strategi, arbejdsmarkedsforhold, formidling, markedsføring, salg og psykologi.
 

Jettes baggrund

Jette Rasmussen har en juridisk kandidateksamen og en HD i Organisation. Oprindeligt er hun matematisk/fysisk student og har læst HH-enkeltfag i regnskab og driftsøkonomi. I en årrække arbejdede hun som advokatfuldmægtig. Efter at have afsluttet flere voksenpædagogiske kurser, etablerede hun som 25-årig i 1989 sit eget firma.

Infolink Kurser handlede først om karriereudviklingskurser for højtuddannede, men ændredes hurtigt til at omfatte alle ledige. Der blev udvidet med en række vejledningsforløb: "Ildfuglene" for ledige ildsjæle, der skulle sætte ting i gang i organisationer, "Ørnene" for de modige ledige og "Uglerne" for ledige med undervisningspotentiale.
I 1996 etablerede hun de første iværksætterprojekter, der i 1998 udvikledes til de første iværksætterkurser. I 2003 blev kurserne samlet under Iværksætteruddannelsen, som vi kender den i dag.


Infolink Kurser har i dag afdelingskontorer i Aalborg og Støvring og har flere kursusledere og konsulenter fast tilknyttet.
 

Ultimate Web A/S