Bestyrelsesuddannelsen 

Bestyrelsesuddannelsen - en uddannelse 6 uger med selvstudie, kaffemøder, cases og dialogbaseret undervisning. 

 

PROGRAM

MODUL 1

Bestyrelsens rolle og ansvarsområde

 • Hvad er en bestyrelse?
 • Hvad er et Advisory Board?
 • Selskabsorganernes anatomi - deres virke og relation til bestyrelsen
 • Rollen som bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesansvar

 

MODUL 2

Bestyrelsens organisation og arbejde

 • Bestyrelsesformanden
 • Bestyrelsens sammensætning
 • God selskabsledelse
 • Direktørkontrakt, direktionsinstruks og kompensation

 

MODUL 3

Bestyrelsesværktøjer

 • Den værdiskabende og effektive bestyrelse
 • Bestyrelsesåret
 • Bestyrelsens evaluering og udvikling

 

MODUL 4

Bestyrelsens strategiske rolle, organisation og arbejde

 • Strategi, handlings- og forretningsplan

 

MODUL 5

Strategisk økonomistyring

 • Budget og regnskabsforståelse
 • Finansiering
 • Selskabets forsikringer

 

MODUL 6

Strategisk netværk, risikoledelse mv. 

 • Risikoledelse
 • Strategiske netværk
 • Køb og salg af virksomheder

 

GENNEMGÅENDE TEMA:

Fokus på dine personlige styrker og muligheder.

 • Styrkelse af personlige netværk
 • Hvordan kommer man i betragtning som bestyrelsesmedlem
 • Individuel rådgivning om kompetenceprofil og udviklingsmuligheder

 

Målgruppe:

Målgruppen er  personer; der sidder i en bestyrelse, som ønsker at være bestyrelsesmedlem – hermed også investorer og ejerledere som overvejer at få en bestyrelse.

 

Ansvarlig kursusleder:

Direktør, cand jur og HD Jette Rasmussen

 

Forløb:

6 uger

 

Pris:

Kr. 29.750,- plus moms

Ultimate Web A/S