Individuel bestyrelsesuddannelse

 

Indhold:

Hvad er en bestyrelse?

Hvad er et advisory board?

Selskabsorganernes anatomi - deres virke og relation til bestyrelsen

Rollen som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesansvar

Den værdiskabende og effektive bestyrelse

Bestyrelsesformanden

Bestyrelsesåret

Strategi, handlings- og forretningsplan

Risikoledelse

Selskabets forsikringer

Direktørkontrakt, direktionsinstruks og kompensation

Organisation

God selskabsledelse

Budget og regnskabsforståelse

Finansiering

Køb og salg af virksomheder

Digitale begreber, kompetencer og metoder

Bestyrelsens evaluering og udvikling

Hvordan kommer man i betragtning som bestyrelsesmedlem

Individuel rådgivning om kompetenceprofil og udviklingsmuligheder

 

Målgruppe:

Målgruppen er  personer; der sidder i en bestyrelse, som ønsker at være bestyrelsesmedlem – hermed også investorer og ejerledere som overvejer at få en bestyrelse.

 

Ansvarlig kursusleder:

Direktør, cand jur og HD Jette Rasmussen

 

Forløb:

6 uger

 

Pris:

Kr. 29.750,- plus moms

Ultimate Web A/S