FORRETNINGSBETINGELSER FOR KØB AF (og deltagelse i) KURSER, FOREDRAG OG ONLINE YDELSER HOS INFOLINK KURSER.

Disse forretningsbetingelser er gældende mellem parterne ved køb af produkter og tjenesteydelser hos Infolink Kurser.

1. AFTALENS PARTER
1.1. Infolink Kurser v/Jette Rasmussen (CVR-nr. 14424296), etableringsår 1989, tlf.: +45 70 200 903, Mail: jr@infolinkkurser.dk, Marie Curies Allé 126 1. tv, 9220 Aalborg Øst, er udbyder af kurser, arrangementer og produkter/tjenesteydelser som bestilles via Infolink Kurser og er kundens (eneste) kontraktspart.

1.2. Kunden er den person eller juridiske person, i hvis navn bestillingen afgives.

2. BESTILLING AF ONLINEPRODUKTER
2.1. Tilmelding til kurser, foredrag, køb af produkter og/eller tjenesteydelser samt øvrige onlineprodukter kan ske på følgende måder:
I Bestilling på telefonnummer 70 200 903
II Bestilling på hjemmesiden www.infolinkkurser.dk
III Pr. e-mail på adressen tilmeld@infolinkkurser.dk

Efter korrekt foretaget tilmelding modtager kunden en e-mail som bekræftelse på den endelige aftale (ordrebekræftelse). Såfremt kunden behøver ID-nummer, password eller anden information for at gøre brug af det bestilte produkt/tjenesteydelse vil dette fremgå af ordrebekræftelsen.

2.2. Levering Faktura for købte varer, fremsendes enten elektronisk eller pr. post. Kurser afholdes på de under kursusspecifikationerne, beskrevne lokationer. Evt. sparring og rådgivning afholdes efter aftale med køber.

2.3. Opfyldelse Efter gennemført kursus udleveres kursusbevis. Ved evt. bestået skriftelig og mundtlig eksamen (gældende for specifikke kurser, hvilket fremgår af de konkrete kursusbeskrivelser) fremsendes beviset efterfølgende pr. post. 

3. PRISER
3.1. Infolink Kurser tager forbehold for prisændringer.
Oplyste priser er enten momsfritaget eller inkl. moms, afhængigt af kursets karakter.

4. TILMELDINGSFRISTER
4.1. Tilmeldingsfrist er 8 dage, medmindre andet fremgår specifikt af beskrivelsen af de enkelte kurser/arrangementer.
4.2. Den meddelte adgang til et kursus eller et arrangement er personligt for kunden og må ikke overdrages til andre personer uden Infolink Kursers accept.

5. BETALING
5.1. Betaling sker online via Infolink Kursers betalingssystem ved Dankort eller kreditkort eller ved bankoverførsel jvf. fremsendt faktura. (obs! Kontooverførsel er ikke dækket under indsigelsesordningen)

Alternativt kan betaling ske inden for de oplyste betalingsfrister ved brug af betalings-ID, som oplyses ved tilmelding.

Der pålægges ikke betalingsgebyrer.

6. FORTRYDELSESRET
6.1. Kunder har ved bestilling online fra Infolink Kursers hjemmeside en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage regnet fra ordrebekræftelsens modtagelse, jf. dog punkt 6.2 og 6.3. Fortrydelse kan meddeles Infolink Kurser skriftligt på én af de i pkt. 2.1 nævnte måder.

6.2 Uanset pkt. 6.1 gælder fortrydelsesretten ikke for levering af vores almindelige kurser, da det er tjenesteydelser vedrørende et fritidstilbud med angivelse af på hvilken dato/inden for hvilken bestemt periode ydelsen skal udføres, jf. Forbrugeraftaleloven §18, stk. 2 nr. 12.

6.3. For online kurser/foredrag er der heller ikke fortrydelsesret, da det er digitalt indhold, der ikke leveres på fysisk medium og hvor kunden inden købet udtrykkelligt skal samtykke til og anerkende at denne mister sin fortrydelsesret ved levering af login/adgangsoplysninger til det pågældende digitale/online kursus, jr. Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 13. 

6.4 Frem til 14 dage før et kursus eller arrangement, som kunden har tilmeldt sig, kan kunden annullere sin bestilling mod fuld refusion af eventuelt indbetalte beløb.

6.5 Ved annullering senere end 14 dage før kursusstart skal kursusafgiften stadig indbetales og allerede indbetalte kursusgebyrer vil ikke blive tilbagebetalt.

6.6 Manglende deltagelse/fremmøde eller anvendelse af fremsendt password giver ikke ret til refusion af indbetalt kursusafgift.

7. UDBYDERENS AFLYSNING AF KURSUS
7.1. Såfremt Infolink Kurser uanset årsagen hertil aflyser et kursus eller arrangement, er deltageren berettiget til at modtage det fulde indbetalte kursusgebyr retur.
7.2. Infolink Kurser vil så vidt muligt orientere om aflysninger via den af kunden oplyste e-mailadresse eller SMS. Kunden opfordres til at holde sig orienteret herom.
7.3. Infolink Kurser er ikke ansvarlig for øvrige omkostninger afholdt af Kunden, herunder forgæves udgifter, som kunden måtte have haft til transport, mistet arbejdsfortjeneste o.l.

8. REKLAMATIONER
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på aftaler om levering af tjenesteydelser.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Derfor skal enhver reklamation over produkter eller tjenesteydelser udbudt af Infolink Kurser skal uden ugrundet ophold rettes skriftligt til Infolink Kurser. Telefon: 70 200 903 eller mail: jr@infolinkkurser.dk

8.1. Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Jette Rasmussen, telefon 70 200 903 eller via mail på jr@infolinkkurser.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://www.forbrugereuropa.dk/Klag/ODR/Forbrugere.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
De immaterielle rettigheder til alt kursusmateriale, herunder skriftligt og/eller elektronisk materiale, tilhører Infolink Kurser og/eller de enkelte undervisere, som Infolink Kurser har entreret med.
9.1. Kunden erhverver en tidsubegrænset ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til den leverede ydelse.
Såfremt ydelsen omfatter ophavsretligt beskyttet materiale, er kunden uberettiget til at foretage kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer, udover hvad der må anses for nødvendigt for korrekt og sædvanlig brug heraf.
9.2. Uanset ovenstående bestemmelser er det dog tilladt at fremstille enkelte eksemplarer i nævnte leverancer til personlig brug i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser herom.
9.3. Brugsretten i pkt. 9.1 er personlig og uoverdragelig for Kunden jvf. pkt. 1.2.

10. PERSONOPLYSNINGER
10.1. Behandling af personoplysninger:
Infolink Kursers behandling af persondata sker under iagttagelse af Persondataloven. Kunden kan kontakte Infolink Kurser, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønsket slettet eller korrigeret.

10.2. Markedsføring:
Kunden accepterer ved sin tilmelding til et kursus, arrangement eller lignende, at oplysninger om kundens navn/adresse/e-mail m.v. benyttes af Infolink Kurser til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med levering af en online ydelse skulle opstå.

Infolink Kurser videregiver derudover alene information om den enkelte kundes kontaktdata til samarbejdspartnere – f.eks. den/de uddannelsesinstitutioner som kurset afvikles i samarbejde med, når dette er fornødent i forhold til opnåelse af tilskud o.l. for kunden.

For at du kan indgå aftale med os på infolinkkurser.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Infolink Kurser og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Infolink Kurser har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på infolinkkurser.dk er Infolink Kurser.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til infolinkkurser.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Infolink Kurser har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Infolink Kurser via e-mail tilmeld@infolinkkurser.dk 

Cookies

På infolinkkurser.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på infolinkkurser.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere infolinkkurser.dk.

Ultimate Web A/S