Salgs- og leveringsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER FOR KØB AF (og deltagelse i) KURSER, FOREDRAG OG ONLINEYDELSER PÅ INFOLINKKURSER.DK.

Disse forretningsbetingelser er gældende mellem parterne ved køb af produkter og tjenesteydelser hos infolinkkurser.dk.

1. AFTALENS PARTER
1.1. Infolink Kurser v/Jette Rasmussen (CVR-nr. 14424296), etableringsår 1989 
Marie Curies Allé 126, 1. tv, 9220 Aalborg Øst, er udbyder af kurser, arrangementer og produkter/tjenesteydelser som bestilles via infolinkkurser.dk og er kundens (eneste) kontraktpart.
Tlf.: +45 70 200 903,
Mail: jr@infolinkkurser.dk

1.2. Kunden er den person eller juridiske person, i hvis navn bestillingen afgives.

2. BESTILLING AF ONLINEPRODUKTER
2.1. Tilmelding til kurser, foredrag, køb af produkter og/eller tjenesteydelser samt øvrige onlineprodukter kan ske på følgende måder:
I      Bestilling på telefonnummer 70 200 903
II     Bestilling på hjemmesiden www.infolinkkurser.dk
III    Pr. e-mail på adressen tilmeld@infolinkkurser.dk

Efter korrekt tilmelding modtager kunden en e-mail som bekræftelse på den endelige aftale (ordrebekræftelse). Såfremt kunden behøver ID-nummer, password eller anden information for at gøre brug af det bestilte produkt/tjenesteydelse, vil dette fremgå af ordrebekræftelsen.

2.2. Levering 
Faktura for købte varer fremsendes enten elektronisk eller pr. post. Kurser afholdes på de lokationer, som er beskrevet under kursusspecifikationerne. Evt. sparring og rådgivning afholdes efter aftale med køber.

2.3. Opfyldelse 
Efter gennemført kursus udleveres kursusbevis. Bevis for bestået skriftlig eller mundtlig eksamen (gældende for specifikke kurser, hvilket fremgår af de konkrete kursusbeskrivelser) fremsendes efterfølgende pr. post. 

3. PRISER
3.1. Infolink Kurser tager forbehold for prisændringer.
Oplyste priser er enten momsfritaget eller inkl. moms, afhængigt af kursets karakter.

4. TILMELDINGSFRISTER
4.1. Tilmeldingsfrist er 8 dage, medmindre andet fremgår specifikt af beskrivelsen af de enkelte kurser/arrangementer.
4.2. Den meddelte adgang til et kursus eller et arrangement er personligt for kunden og må ikke overdrages til andre personer uden Infolink Kursers accept.

5. BETALING
5.1. Betaling sker online via infolinkkurser.dks betalingssystem med Dankort eller kreditkort eller ved bankoverførsel jf. fremsendt faktura. (Obs! Kontooverførsel er ikke dækket under indsigelsesordningen.)

Alternativt kan betaling ske inden for de oplyste betalingsfrister ved brug af betalings-ID, som oplyses ved tilmelding.

Der pålægges ikke betalingsgebyrer.

6. FORTRYDELSESRET
6.1. Kunder har ved bestilling online fra infolinkkurser.dk's hjemmeside som udgangspunkt ingen fortrydelsesret, da der ved bestillingen er tale om et fritidstilbud, hvoraf det følger, på hvilken dato og i hvilken bestemt periode det pågældende kursus udføres. Vi ønsker dog som en ekstra service, at tilbyde vores kunder en ikke-lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage regnet fra ordrebekræftelsens modtagelse, jf. dog punkt 6.2 og 6.3. Fortrydelse kan meddeles Infolink Kurser skriftligt på en af de i pkt. 2.1 nævnte måder.

6.2 Uanset pkt. 6.1 har kunden, af hensyn til Infolink Kursers planlægning af kurset, ingen fortrydelsesret, såfremt kundens bestilling af kurset foretages senere end 14 dage før den oplyste dato for kursets afvikling.

6.3. Uanset pkt. 6.1 ophører Kundens fortrydelsesret, i det øjeblik Kunden påbegynder sin benyttelse af det leverede produkt/tjenesteydelse, fx ved fremmøde på kursus eller arrangement. Infolink Kurser gør særskilt opmærksom på, at Kundens ”påbegyndelse af benyttelse” af infolinkkurser.dks onlineprodukter (fx online kurser og foredrag) sker ved materialets elektroniske fremsendelse til kunden eller ved indtastning af password el. lign., såfremt dette er nødvendigt for, at kunden kan udnytte produktet.

6.4 Frem til 14 dage før et kursus eller arrangement, kan kunden annullere sin bestilling mod fuld refusion af eventuelt indbetalt beløb.

6.5 Ved annullering senere end 14 dage før kursusstart skal kursusafgiften stadig indbetales, og allerede indbetalte kursusgebyrer vil ikke blive tilbagebetalt.

6.6 Manglende deltagelse/fremmøde eller anvendelse af fremsendt password giver ikke ret til refusion af indbetalt kursusafgift.
 

7. UDBYDERENS AFLYSNING AF KURSUS
7.1. Såfremt Infolink Kurser, uanset årsagen hertil, aflyser et kursus eller arrangement, er deltageren berettiget til at få refunderet det fulde indbetalte kursusgebyr.

7.2. Infolink Kurser vil så vidt muligt orientere om aflysninger via SMS eller til den e-mailadresse, Kunden har oplyst. Kunden opfordres til at holde sig orienteret om evt. aflysninger.

7.3. Infolink Kurser er ikke ansvarlig for øvrige omkostninger, afholdt af Kunden - herunder forgæves udgifter, som kunden måtte have haft til transport, mistet arbejdsfortjeneste o.l.

8. REKLAMATIONER
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse i forbindelse med aftaler om levering af tjenesteydelser. 

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. 

Derfor skal enhver reklamation over produkter eller tjenesteydelser, udbudt af Infolink Kurser, uden ugrundet ophold rettes skriftligt til Infolink Kurser. Telefon: 70 200 903 eller mail: jr@infolinkkurser.dk

8.1. Klageadgang 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Jette Rasmussen, telefon 70 200 903 eller via mail på jr@infolinkkurser.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.forbrug.dk. 

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
De immaterielle rettigheder til alt kursusmateriale, herunder skriftligt og/eller elektronisk materiale, tilhører Infolink Kurser og/eller de enkelte undervisere, som Infolink Kurser har entreret med.

9.1. Kunden erhverver en tidsubegrænset ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til den leverede ydelse.

Såfremt ydelsen omfatter ophavsretligt beskyttet materiale, er kunden ikke berettiget til at foretage kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer udover, hvad der må anses som nødvendigt for korrekt og sædvanlig brug heraf.

9.2. Uanset ovenstående bestemmelser er det dog tilladt at fremstille enkelte eksemplarer i nævnte leverancer til personlig brug i overensstemmelse med Ophavsretslovens bestemmelser herom.

9.3. Brugsretten i pkt. 9.1 er personlig og uoverdragelig for Kunden jf. pkt. 1.2.

10. PERSONOPLYSNINGER
10.1. Behandling af personoplysninger:
Infolink Kursers behandling af persondata sker under iagttagelse af Persondataloven. Kunden kan kontakte Infolink Kurser, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

10.2. Markedsføring:
Kunden accepterer ved sin tilmelding til et kursus, arrangement eller lignende, at oplysninger om Kundens navn/adresse/e-mail m.v. benyttes af Infolink Kurser til at opfylde Kundens bestilling og til at informere Kunden, hvis uforudsete problemer med levering af en onlineydelse skulle opstå.

For at du kan indgå aftale med os på infolinkkurser.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

10.3. Persondatapolitik
Vi registrerer og videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

Hvis du tilmelder dig infolinkkurser.dk videregiver vi dit navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse til vores samarbejdspartner Aalborg Handelsskole. Årsagen er at uddannelsen gennemføres i samarbejde med Aalborg Handelsskole. 

Personoplysningerne registreres hos Infolink Kurser og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: jr@infolinkkurser.dk

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Infolink Kurser har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på infolinkkurser.dk er Infolink Kurser.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til infolinkkurser.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Infolink Kurser har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Infolink Kurser via e-mail tilmeld@infolinkkurser.dk

Cookies

På websitet anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, forbedre din oplevelse, og dermed gøre besøget så nemt for dig som muligt. 
Deudover bruger websitet cookies til statistik og markedsføring.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer - hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på infolinkkurser.dk hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere infolinkkurser.dk.

 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Infolink Kurser v/Jette Rasmussen
Marie Curies Allé 126, 1. tv.
9220 Aalborg Øst
Mail:jr@infolinkkurser.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: _________________________________________________________________

Bestilt den: __________________  Modtaget den:_________________________

Forbrugerens navn: ________________________________________________

Forbrugerens adresse:______________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________ Dato: ___________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Ultimate Web A/S